Ülkücü Bellek

"KİTAP OKUMUYORSANIZ, TARTIŞMAYALIM!.."

Ülkücü  Bellek
YENİLER
YASAL BİLGİLENDİRME ve UYARI
Yasal Bilgilendirme ve Uyarı Bu sitede linklerine yer verilen eserlerin...
ÜLKÜCÜ BELLEK Dosyalarını İndirmek
05Ülkücü Bellek sitesinde bulunan ve telif hakkı sorunu kalmamış...
Hoca Ahmed Yesevî / Divân-ı Hikmet 12. Baskı Kitabevlerinde (Temmuz 2023)
Hoca Ahmed Yesevî / Divân-ı Hikmet [ Aktaran: Dr....
Dr. Hayati BİCE: Hoca Ahmed Yesevî – Hacı Bektaş Velî İlişkisi
Dr. Hayati BİCE Hoca Ahmed Yesevî – Hacı Bektaş...
Kitab-ı Dede Korkud (Dresden Nüshası)
Kitab-ı Dede Korkud (Dresden Nüshası) Buradan okuyabilir ve bilgisayarınıza...
Alparslan TÜRKEŞ: 9 IŞIK VE TÜRKİYE
Alparslan TÜRKEŞ: Dokuz Işık ve Türkiye  Kervan Yayınları/1976   ...
Ziya GÖKALP: Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak
Ziya GÖKALP: Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak Ziya Gökalp’in 1918 yılında...
Hayati BİCE: Türkistan Rüyası
Hayati BİCE TÜRKİSTAN RÜYASI 3. Baskısı ÇIKTI !..    ...
Ziya GÖKALP: Makaleler-IV.Cild
Ziya GÖKALP: Makaleler-IV.Cild Ziya Gökalp’in İSLAM, İçtimaiyat, Halka Doğru...
“Güldür Yüzümü, Mevzu Derin”
Doktorlar da Yazar: “Güldür Yüzümü, Mevzu Derin”  -Dr. A....
Şahsenem’in Gözyaşları
Şahsenem’in Gözyaşları Dr.Hayati BİCE   Türk Ocakları’nda iki yıldır...
ELMA ve BIÇAK üzerine -Adnan Şenel ile Mülâkat-
ELMA ve BIÇAK üzerine Adnan Şenel’le mülâkat – Kısa...
Dr. Hayati Bice / BÜTÜN ESERLERİ
Dr. Hayati Bice / Bütün Eserleri DR. HAYATİ BİCE...

TARİHTEN BİR BELGE:
MHP Seçim Bildirgesi-1999

Çin Halk Cumhuriyetinin, Doğu Türkistan’da senelerden beri devam ettirdiği soy kırım, son yıllarda yeni ve daha da şiddetli bir safhaya intikal etmiştir. Dünyanın büyük ve et­kili güçlerinin bu katliam karşısındaki tavırları da hayli dü­şündürücü ve esef vericidir.

***

Türk Milliyetçilerinin uzun yıllardır vurguladığı Türk Dünyası gerçeği, bugün, bağımsızlık ve kurumlaş­ma yolunda önemli mesafeler katetmiş bulunmaktadır. Ancak, Tür­kiye’nin hazırlıksız yakalanması ve uzun yıllardır istikrarsızlık orta­mından kurtulamayışı sebebiyle Türk Cumhuriyetleriyle olan ilişki­lerimiz yetersiz bir düzeyde kalmıştır.

Bu çerçevede, Türk Cumhuriyetlerinin sahip olduğu doğal zenginliklerin büyük devletlerin iştahını kabartması ve bölgeyle il­gili girişimlerin yoğunlaşması, kardeş ülkeler arasındaki iş birliğini zorlaştıran bir başka faktör olmuştur.

Sovyet kültür ve ekonomik emperyalizmi altında 70 yıl boyun­ca ezilmiş, horlanmış ve kültürleri baltalanmış kardeş halkların için­de bulunduğu psikolojik ve sosyolojik durum, işimizi zorlaştıran bir başka unsuru oluşturmaktadır.

Görüldüğü gibi, Türk Dünyası’nın bütününe yönelik her türlü politikanın büyük fedakârlıklar istediği, sabırlı ama duyarlı olmayı gerekli kıldığı ortadadır.

MHP, bu gerçeklerin farkındadır, ama bunların istikrarlı, bi­linçli ve tutarlı politikalarla da mutlaka aşılması gerektiğine inan­maktadır. Son yıllarda, zaten yeterli olmayan iş birliği sürecinde bir duraklama göze çarpmaktadır.

Türkiye, kardeş cumhuriyetlerle olan ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerini süratle geliştirmeli, tarihîn önümüze koyduğu fır­satları heba etmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu çerçevedeki nihaî hedefi, Türk Cumhuriyetleriyle ilişkiler ağını, sıkı ve kalıcı bağlar hâline dönüştürmek olmalıdır.

Türk Dünyası’nın birliği, sosyal, ekonomik, bilimsel ve kültü­rel alt yapıdan başlayarak safha safha ve sabırla inşa edilmelidir. Bu zorlu ve uzun ama hedefe varılması zorunlu olan bir yolculuktur. MHP, bu yolculuğu, dünyanın soğuk savaştan sonra girdiği sağlıklı bir global düzen ve istikrar arayışı açısından çok hayatî bulmakta­dır. Çünkü, dünyanın 21. yüzyılda gerçek bir barış ve istikrara ka­vuşması, Avrasya’nın barış, istikrar ve iş birliği adası olmasına bağ­lıdır. Avrasya’nın böyle bir düzene ulaşması da ancak Türk Dünyası’nın iş birliği ve refahıyla mümkün olacaktır.

  • Bunun etkin olarak sağlanması amacıyla, “Türk Dünyası Bakanlığı” kurulacak ve Türk Dünyası ile ilişkiler tek el­den koordine edilecek ve yürütülecektir.
  • 1992 yılında büyük umutlarla imzalanan “Karadeniz Eko­nomik işbirliği Anlaşması” en kısa zamanda canlandırıla­caktır.
  • Bununda ilerisinde Türk Cumhuriyetleri ile ekonomik iliş­kilerin geliştirilmesi ve etkin olarak yürütülmesini sağla­mak üzere “Türk Dünyası Ortak Pazarı” projemizi ger­çekleştireceğiz.

Bahceli_DT1