# Etiket

Doğu Türkistan ve Kâşgarlı Mahmud

Doğu Türkistan ve Kâşgarlı Mahmud Ahmet B. ERCİLASUN bercilasun@hotmail.com 13 Aralık 2020 Doğu Türkistan tarihî Türk yurdudur. Çin’in gerçek coğrafyasının Doğu Türkistan’la hiçbir ilgisi yoktur. Çin efsanelerine göre, Sarı Irmak, Çin’i doğuran anadır ve bu ırmak Doğu Türkistan’ın çok uzağındadır. Çin’in tarihî sınırları, batıda, Gansu koridorunun başladığı Lancou’ya ulaşmadan biter. Aşağı yukarı bin kilometrelik Gansu […]

“Bir Kitaba Tutuldum!” -Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün Romanı-

PROF. DR. FEYZİ ERSOY’UN “DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’ÜN ROMANI” HAKKINDA Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya Feyzi ERSOY, “Bir Kitaba Tutuldum! Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün Romanı”, Gazi Kitabevi, Ankara, Şubat 2019, 173 s.  “Mahmûd bin Hüseyin bin Muhammed el-Kâşgarî”, çok tanınmış adı ile “Kâşgarlı Mahmûd”. Köl Bilge Kağan’dan başlayan Karahanlı hanedanının tahtı için yetiştirilen ve 9. kağan olarak tahta çıkması […]

Ahmet Bican ERCİLASUN: Dîvânu Lugâti’t-Türk

Dîvânu Lugâti’t-Türk ve eserin girişinde Türkler Ahmet Bican ERCİLASUN   Dîvânu Lugâti’t-Türk, Malazgirt savaşından hemen sonra, 1072-1077 yıllarında yazılmış olan Türkçeden Arapçaya bir sözlüktür. Türk dilinin bilinen ilk sözlüğü olan eser, 11. yüzyıl Türk dünyasının, Türk efsane ve destanlarının, Türk âdet ve geleneklerinin, Türk kavram dünyasının ansiklopedik bir eseri gibidir. Bu sebeple Türkologlar, eserin yazarı olan […]