# Etiket
#GÜNDEM #MİLLİYETÇİLİK

MHP Seçim Bildirgesi-1969

TARİHTEN BİR BELGE:
MHP Seçim Bildirgesi-1969

“Millî eğitimin hedefi; müstehlik aydınlar kadrosu yetiştirmek değil, bilâkis müstahsil olabilecek nitelikte ileri düşünceli, fedakârlık ve feragat duygusuna sahip ülkücü nesiller yetiştirmek olmalıdır.

Millî eğitimin temel gayelerinden biri de yüksek seviyede ilim adamı yetiştirmek olmalıdır. Çalışma ve yarışma seferberliği bu yüksek evsaflı, millî gerçekleri bilen ve millî ruh ve şuuru benimsemiş kadro ile başlayabilir ve yürütülür. Milliyetçi Hareket’in temel gayelerinden biri de budur.”