# Etiket
##GENEL #MİLLİYETÇİLİK

Ahmet B. Ercilasun: Milliyetçilik Tartışmaları (2003)

Milliyetçilik Tartışmaları

Ahmet B. Ercilasun

Ankara, 2003.

Türk Yurdu, XXIII. cilt, 189. sayı, 15-21. sayfa

“… MHP, idam kararını meclise sevk etmeyen üçlü zirvede iktidarı bırakıp muhalefete çekilmemekle 3 Kasım seçimlerinin AKP’si olma fırsatını kaçırmıştır. O tarihte muhalefete çekilen bir MHP, hem ekonomik krizlerin ortak sorumlusu olmayacak, hem de bölücülüğe karşı direnci ayakta tutmuş olacaktı.
3,5 yıllık iktidar ortaklığının en büyük kaybı, Türkiye’yi bağımlı bir ülke hâline sokan tutum ve davranışlara karşı millî refleksin adeta sıfırlanmasıdır.”