# Etiket

Hilmi ÖZDEN: UKRAYNA KRİZİNDEN TÜRKİYE’YE

UKRAYNA KRİZİNDEN TÜRKİYE’YE Hilmi ÖZDEN 24 Şubat. 2022 Ukrayna krizi görünür şekilde Rusya ve Ukrayna arasında yahut Rusya-ABD ve Avrupa Birliği üyeleri arasında bir çıkar çatışması değildir. Bu krizin ilerleyen yıllarda Türkiye’yi ilgilendiren yönleri ortaya çıkacaktır. Çünkü uzun vadede Türkiye’nin parçalanması hatta paramparça edilmesi ve işgali söz konusudur. Rusya Kafkasya başta olmak üzere daha sonra […]

Cemile KINACI BARAN: Kazakistan’da Yaşanan Kanlı Ocak Olayları (2022)

Kazakistan’da yılbaşında yaşanan kanlı olayları hakkaniyetle değerlendiren bir yazı: Kazakistan’da Yaşanan Kanlı Ocak Olayları Üzerine Bir Değerlendirme  Cemile KINACI BARAN TÜRK YURDU Dergisi Şubat 2022, Yıl:111 Sayı:414, s.22-26 https://ulkucubellek.com/cemile-kinaci-baran-kazakistanda-yasanan-kanli-ocak-olaylari-2022/ ***

Mekemteş MİRZAAHMETOĞLU: Kazak Tarihi ve Edebiyatı

Kazak Tarihi ve Edebiyatı* Mekemteş MİRZAAHMETOĞLU     -Önsöz veya Sözbaşı Yerine- Kazaklar, geçmişte Turan ülkesinde yaşayan Türklerin bir boyudur. Kazak Türkçesi, Türk dilinin Kıpçak grubunun içinde yer alır. Bugünkü Kazakların yaşadıkları atalar mekânı Kazakistan Cumhuriyeti, m.ö. yedinci asırda Alp Er Tunga idaresindeki Turan ülkesinin hemen hemen yarısına yakınına, diğer bir söyleyişle üç milyon kilometre […]

K. Tuncer ÇAĞLAYAN: Arnold Toynbee’nin Pan-Turanizm Raporu

Arnold Toynbee’nin Pan-Turanizm Raporu   K. Tuncer ÇAĞLAYAN TÜRK YURDU, Temmuz 2011 – Yıl 100 – Sayı 287, s.60-72 Emperyal varlığını korumak ve geliştirmek için İngiltere, dünyadaki fikri ve fiili hareketleri yakından takip etmiş; İngiliz emperyal menfaatlerini tehdit etme potansiyeli taşıyan fikri hareketlerin fiile dönüşmesini engellemek için tedbirler düşünmüş ve uygulamaya sokmuştur. Bu yaklaşım kaçınılmaz […]

Atsız: TURANCILIK ROMANTİK BİR HAYÂL DEĞİLDİR

TURANCILIK ROMANTİK BİR HAYÂL DEĞİLDİR H. Nihal ATSIZ Türk milletinin ülküsü olan Turancılığı, herkesin dilediği şekilde anlattığı, bunu bir türlü romantizm diye gösterdiği göze çarpmaktadır. Milli ülkülerde onun şiir yönü olan bir romantizm bulunmakla beraber ülkü, aslında gerçeklere dayanan, açık ve kesin amaçlan olan bir duygular ve düşünceler sistemidir. Türkçü diye bilinen bazı yazarların Turancılıktan […]