# Etiket

Ekrem Kadri UNAT: Yüz Yıl önceki Tıbbiye Mektebinde Bir Milliyetçilik Mücadelesi

Yüz Yıl önceki Tıbbiye Mektebinde Bir Milliyetçilik Mücadelesi Prof. Dr. Ekrem Kadri UNAT Bu yıl hekimlikte Türk Milliyetçiliğinin par­lak bir başarısının yüzüncü yılıdır. Bunu kutlama­mız ve bu başarıyı sağlıyanları rahmet ve saygıy­la anmamız gerekir. 14 Mayıs 1839 dan itibaren Mekteb-i Tıbbiye-i Şahanede, Türkçenin ihtiyacı hemen karşılayamıyacağma inanan Sultan II. Mahmud’un emriyle Fransızca tıp öğretimi başlamış […]