# Etiket
##GENEL #Edebiyat #Geziler - Anılar

Ahmed Hikmet MÜFTÜOĞLU: Gönül Hanım

Ahmed Hikmet MÜFTÜOĞLU: Gönül Hanım

Buradan Okuyabilirsiniz:

MEB 1000 TEMEL ESER

GÖNÜL HANIM ROMANIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME 
Fethi Tevetoğlu

Bir Türk kurulunun Türkistan’a gezisini ve Orhun Anıtları’nı incelemesini anlatan bu eser, estetik bakımdan olmasa bile, tarihsel, ulusal, hatta bilimsel açıdan değer taşımaktadır.

Sonundaki kayıttan, yazılışının 3 Mart 1336 (1920) tarihinde tamamlandığı anlaşılan Gönül Hanım romanı, Tasvir-i Efkâr gazetesinde 13 Nisan 1336 (1920) günkü 2974. sayıda parça parça yayımlanmaya başlanmış; arada bir, iki, üç ve sekiz gün ara verilerek çıkmış, gazete 21 Marttan, 6 Nisana değin çıkmadığından, roman ancak 13 Nisan 1336 (1920) günü tamamlanabilmiştir.

33 bölümden oluşan Gönül Hanım da Müftüoğlu Ahmet Hikmet Bey, Türk gençlerine, dedelerinin geldiği ana yurdu tanıtıyor ve Türklerin
orada ne büyük bir devlet ve uygarlık kurduklarını haber veriyor.
Büyük Türkçü yazar, kendini yitiren Türk’e; “Kendini bul!” diyor.
***

Ahmed Hikmet MÜFTÜOĞLU: Çağlayanlar

https://ulkucubellek.com/caglayanlar/