# Etiket

Dr. Hayati BİCE: Endülüs’te Kurtuba Camii / Öyle Mahzun, Öyle Sahipsiz…

Kurtuba Camii’nde Haçlı Zihniyetini Anlamak: Haçlı Saldırganlığı : Kurtuba’dan Paris’e… Dr. Hayati BİCE -Haçlı Zihniyeti Nedir Anlamak İsteyen, Kurtuba Camii’ni Görmeli- OKUMADAN ÖNCE: Ayasofya Camii’nin 24 Temmuz 2020 Cuma namazı ile genel ibadete açılması öncesinde ve halen İslam ile Haçlı zihniyetleri hakkında birçok yorum yapıldı, yapılıyor, yapılacak. Bazı yorumcular Haçlı zihniyetinin hoşgörüsüzlüğüne örnek olarak Hrıstiyanların […]

Evliya Çelebi’nin Ayasofyası

  Evliya Çelebi’nin Ayasofyası Ünlü Osmanlı gezgini Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin İstanbul’u anlattığı ilk cildinin Onbeşinci Bölümü’nde Ayasofyayı şöyle anlatır:   İstanbul şehri içinde olan selâtin camilerini bildirir Birincisi, eski yapı, büyük bina, Hayy ve Kadir Allah’ın kul­larının mabedi, Büyük Ayasofya Camii: Geçmiş Yunan tarihçilerinden Yanevan Tarihi’ne göre ilk defa Hz. Süleyman dünyayı gezip dolaşarak em­rine […]