# Etiket
#*Dr. Hayati BİCE

Dr. Hayati Bice: Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi’nin Hayatı, Eseri ve Etkileri (2014)

Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi’nin Hayatı, Eseri ve Etkileri / Hayati Bice. — Eskişehir, 2014.
Türk Dünyası Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu,
4-8 Kasım 2013 Eskişehir, Bildiri Kitabı,
455-473. sayfa