# Etiket

Kenan EROĞLU: Kutadgu Bilig Bin Yıl Öteden Işık Tutuyor-2

“KUTADGU BİLİG” BİN YIL ÖTEDEN IŞIK TUTUYOR -2-   Kenan EROĞLU     “Kutadgu Bilig”, Balasagun’lu Yusuf (has hacip ona verilen bir unvandır) tarafından 1070 yılında Kaşgar’da yazılmıştır. “Kutadgu Bilig”, İslami dönemin ilk eseri olması bakımından önemlidir. “Kutadgu Bilig”, “mutluluk veren bilgi” anlamına gelmektedir. Hakaniye lehçesiyle ve mesnevi tarzında yazılmıştır. Didaktik bir eser olan “Kutadgu […]

Timur KOCAOĞLU: KUTADGU BİLİG’DE PİŞMANLIK DUYGUSU

KUTADGU BİLİG’DE PİŞMANLIK DUYGUSU Timur Kocaoğlu   “Kutadgu Bilig’de Pişmanlık Duygusu I-II”, Türk Dünyası (İstanbul), Cilt 4, Sayı: 16 (1970), s. 20-21; Sayı: 17 (1970), s. 34-38.   Bir sanat eserinin değeri sadece neyi anlattığıyla değil, anlatılmak istenileni nasıl sunduğuyla ölçülür. Bu yüzden bazı pendnâme, siyâsetnâme ve felsefi eser yazarları eserlerine canlılık vermek için öğüt […]