# Etiket

Kenan EROĞLU: Ülkücü Hareketin Doktriner Eğitimi

Ülkücü Hareketin Doktriner Eğitimi Kenan EROĞLU Ögdülmüş(1): Hayırlı olsun, yeni bir kitabınız çıkmış. Odgurmuş(2): Çok teşekkür ederim. Evet, yeni bir kitabım çıktı. 2020 yılına 5 kitapla girmiştim. Bunlar; “Bizi Biz Yapan Hayallerimiz Vardı” kitabımın yanı sıra büyük düşünürümüz Ziya Gökalp’a ait 4 kitabı da (Türkçülüğün Esasları, Türk Töresi, Altın Işık ve Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak) Osmanlıca […]

Kenan EROĞLU: Gökalp’ı Yalnız Yazılarıyla Ölçmek…

Gökalp’ı Yalnız Yazılarıyla Ölçmek Yetmez Kenan EROĞLU Mütefekkirimiz Ziya Gökalp’ı tanımak amacıyla, yakın çevresinde bulunmuş, sohbetlerine katılmış, sön dönemlerine ve vefatına şahit olmuş kimselerin onun hakkındaki görüş ve düşünüşlerini aktarmaya devam ediyorum. Vefatından sonra özellikle de tek parti döneminde unutulmaya terk edilen ve kitaplarının basımı yapılmayan ve hatta bazı kitapları basılmak üzere alınan fakat bu […]

Kenan EROĞLU: Neden Kötü Söz?

Neden Kötü Söz Ederler?   Kenan Eroğlu                 Odgurmuş: Bazı insanlar çok “kötü söz” ederler, olmadık yerlerde, olmadık zamanlarda “kötü söz”ü basarlar. Bu kötü sözlere “küfür” de diyebiliriz. Ögdülmüş: Maalesef öyle; Bazı kimseler var ki; Karşıda bulunan kişi kim olursa olsun ilk fırsatta “kötü söz” basarlar. Çok kısa […]

Kenan EROĞLU: Tarihin Parçası Olmak

“TARİHİN PARÇASI OLMAK”  Kenan EROĞLU Odgurmuş(1): Bazı arkadaşlar, tarih konusunda lakayt davranırlarken, bazen de kendi tarihimiz hakkında çok olumsuz yaklaşım içine girmektedirler. Milletini sevenlerin, kendilerini tarihin bir parçası olarak görmesi ve tarihe önem vermesi gerekmez mi? Ögdülmüş(2): Milli değerlere önem veren hareketlere katılan İnsanlar, kendisini kendi milletinin tarihinin bir parçası gibi görmelidir. Görmek zorundadır. Çünkü […]

Kenan EROĞLU: Savaş Naraları

SAVAŞ NARALARI İLE GÜNÜMÜZDE SAVAŞ KAZANILMIYOR Kenan EROĞLU Odgurmuş: Günümüzde milletlerarasında ve ülke içinde savaş ve mücadele metotları ne şekilde devam ediyor. Eski savaş ve metotlarına göre günümüzde neler değişmiştir. Bu konu hakkında neler söyleyebiliriz? Ögdülmüş: Bilindiği gibi ihtiyar dünya tarih boyunca “Milletler Mücadelesi” ne sahne olmuştur. Yüzyıllardır ve belki de bin yıllardır tarih şu ya […]