# Etiket

Dr. Ahsen Batur: Türklerde Ak ve Kara Kelimeleri Üzerine

Türklerde Ak ve Kara Kelimeleri Üzerine Dr. Ahsen Batur Bildiğim birkaç yabancı dilden dolayı emin olarak söylüyorum ki, hemen hemen bütün halkların dillerinde herhangi bir harfle başlayan kelimeler, o halkların sözlüklerinde en fazla yer tutarlar. Bu durum Türkler için de geçerlidir ve Türklerin özellikle etnik adlar, dağlar, akarsuların isimlendirmesinde en fazla kullandıkları kelimeler “k” ile […]