# Etiket

“Bir Kitaba Tutuldum!” -Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün Romanı-

PROF. DR. FEYZİ ERSOY’UN “DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’ÜN ROMANI” HAKKINDA Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya Feyzi ERSOY, “Bir Kitaba Tutuldum! Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün Romanı”, Gazi Kitabevi, Ankara, Şubat 2019, 173 s.  “Mahmûd bin Hüseyin bin Muhammed el-Kâşgarî”, çok tanınmış adı ile “Kâşgarlı Mahmûd”. Köl Bilge Kağan’dan başlayan Karahanlı hanedanının tahtı için yetiştirilen ve 9. kağan olarak tahta çıkması […]