# Etiket

Hayati BİCE: DİVÂN-I HİKMET’TE ETİK KAVRAMLAR

DİVÂN-I HİKMET’TE ETİK KAVRAMLAR Dr. Hayati BİCE ÖZET Türk tasavvuf tarihinin ünlü ismi Ahmed Yesevî’nin dokuz yüzyıl kadar önce yazılmış şiirlerini bir araya getiren Divân-ı Hikmet eserinde etik kavramlara yer verdiği görülebilir. Tıp etiğinin insanlara yarar sağlama, zarar vermeme, adalet, özerklik ve mahremiyet ilkelerinin bu tarihî eserde yer alması bilim tarihi açısından olduğu kadar sosyolojik […]