# Etiket
##GENEL

A. Zeki Velidî TOGAN: Oğuzların Hrıstiyanlığı Meselesi

Oğuzların Hrıstiyanlığı Meselesine Ait

A. Zeki Velidî TOGAN
Çeviren Serkan Acar 

Tarih İncelemeleri Dergisi, XXVII. cilt, 2. sayı, 527-539. sayfa

İzmir, 2012.