# Etiket

Zafer KARATAY: KIRIM TÜRK’LERİ VE ESİR TÜRK’LER ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ

KIRIM TÜRK’LERİ VE ESİR TÜRK’LER ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ Zafer KARATAY TÜRK YURDU Devre/8. Cilt/10, Sayı: 356, Kasım 1987 Bilindiği gibi “Esir Millet” teri­mi genel olarak, vatanı yabancı işgâline girerek, hürriyet ve istiklâlin­den, kendi kaderini kendisi tayin imkânından mahrum bırakılan mil­letleri ifade eder. Dünyanın bugün­kü siyasî coğrafyasına bakıldığında bu târifin içine pek çok milletin gir­diği görülür. […]