Ülkücü Bellek

"KİTAP OKUMUYORSANIZ, TARTIŞMAYALIM!.."

Ülkücü  Bellek
YENİLER
YASAL BİLGİLENDİRME ve UYARI
Yasal Bilgilendirme ve Uyarı Bu sitede linklerine yer verilen eserlerin...
ÜLKÜCÜ BELLEK Dosyalarını İndirmek
Ülkücü Bellek sitesinde bulunan ve telif hakkı sorunu kalmamış...
Dr. Hayati BİCE: Hoca Ahmed Yesevî – Hacı Bektaş Velî İlişkisi
Dr. Hayati BİCE Hoca Ahmed Yesevî – Hacı Bektaş...
Kitab-ı Dede Korkud (Dresden Nüshası)
Kitab-ı Dede Korkud (Dresden Nüshası) Buradan okuyabilir ve bilgisayarınıza...
Hoca Ahmed Yesevî / Divân-ı Hikmet 11. Baskı Kitabevlerinde…
Hoca Ahmed Yesevî / Divân-ı Hikmet [ Aktaran: Dr....
Alparslan TÜRKEŞ: 9 IŞIK VE TÜRKİYE
Alparslan TÜRKEŞ: Dokuz Işık ve Türkiye  Kervan Yayınları/1976   ...
Ziya GÖKALP: Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak
Ziya GÖKALP: Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak Ziya Gökalp’in 1918 yılında...
Hayati BİCE: Türkistan Rüyası
Hayati BİCE TÜRKİSTAN RÜYASI 3. Baskısı ÇIKTI !..    ...
Ziya GÖKALP: Makaleler-IV.Cild
Ziya GÖKALP: Makaleler-IV.Cild Ziya Gökalp’in İSLAM, İçtimaiyat, Halka Doğru...
“Güldür Yüzümü, Mevzu Derin”
Doktorlar da Yazar: “Güldür Yüzümü, Mevzu Derin”  -Dr. A....
Şahsenem’in Gözyaşları
Şahsenem’in Gözyaşları Dr.Hayati BİCE   Türk Ocakları’nda iki yıldır...
ELMA ve BIÇAK üzerine -Adnan Şenel ile Mülâkat-
ELMA ve BIÇAK üzerine Adnan Şenel’le mülâkat – Kısa...
Dr. Hayati Bice / BÜTÜN ESERLERİ
Dr. Hayati Bice / Bütün Eserleri DR. HAYATİ BİCE...

TARİHTEN BİR BELGE:
MHP Seçim Bildirgesi-1977

ÜNİVERSİTELER VE TÜRK AKADEMİSİ

Üniversiteleri, millî kalkınmamızın icap ettiği ülkücü kadroların yetiştirilmesi ile görevli sayısız ilmi araştırma yapmayı ve ilimde bulunan yenilikleri milletin hizmetine sunmayı gaye edinmiş bir müessese haline gelmelerinin şart olduğu inancındayız. Serbest araştırma ve ilmi çalışma yapmakla devlete kafa tutmanın farklı şeyler olduğu kanaatındayız. Bu yüzden muhtariyeti, Üniversitelerin ilmi çalışmalar sayesinde zaten sahip olacakları bir hak sayarız. Fakat muhtariyeti her türlü hiyanete zemin hazırlayan unsur olarak milletimize karşı bir silâh halinde ortaya çıkmalarına asla müsaade edemeyiz.

Üniversitelerimizi çağdaş ilim ve teknolojinin icaplarına uygun olarak yeniden kuracağız. Üniversite ve araştırına enstitüleri yardımıyla teknoloji üreten ülke haline gelmek amacındayız. Bu yüzden üniversite ve araştırına enstitülerini sanayileşme ve kalkınmamızın gerektirdiği teknoloji ithal etmekten bizi kurtaran müesseseler haline getireceğiz. İlim adamlarının hür ve verimli çalışma yapmalarını sağlayacak maddi ve manevi şartları hazırlayacağız. Üniversite öğrencilerinin ülkücü-imanlı yetişmelerini, öğretimlerini en iyi şekilde bitirmelerini sağlamak için ihtiyaçlara cevap verebilecek bir burs ve yurt sistemi teşkil edilecektir. Yurtlarda ve üniversitelerde öğrencilerin her türlü disipline uymaları sağlanacak, böylece gençlerin devlet ve millet hizmetine girmeden, gerekli nizam ve disiplin anlayışını edinmeleri ve millet hizmetine hazır şekilde yetişmeleri temin edilecektir.

Millî tarihimizle, sanatımızla ilgili yeni araştırmalar yapmak ve kurulacak müesseselerin, tarihi müessesemizle irtibatı sağlamak üzere bir “Türk Akademisi”ni mutlaka kuracağız.

000Basbug-MB_1