# Etiket
##GENEL #MİLLİYETÇİLİK

MHP Seçim Bildirgesi-1977

TARİHTEN BİR BELGE:
MHP Seçim Bildirgesi-1977

ÜNİVERSİTELER VE TÜRK AKADEMİSİ

Üniversiteleri, millî kalkınmamızın icap ettiği ülkücü kadroların yetiştirilmesi ile görevli sayısız ilmi araştırma yapmayı ve ilimde bulunan yenilikleri milletin hizmetine sunmayı gaye edinmiş bir müessese haline gelmelerinin şart olduğu inancındayız. Serbest araştırma ve ilmi çalışma yapmakla devlete kafa tutmanın farklı şeyler olduğu kanaatındayız. Bu yüzden muhtariyeti, Üniversitelerin ilmi çalışmalar sayesinde zaten sahip olacakları bir hak sayarız. Fakat muhtariyeti her türlü hiyanete zemin hazırlayan unsur olarak milletimize karşı bir silâh halinde ortaya çıkmalarına asla müsaade edemeyiz.

Üniversitelerimizi çağdaş ilim ve teknolojinin icaplarına uygun olarak yeniden kuracağız. Üniversite ve araştırına enstitüleri yardımıyla teknoloji üreten ülke haline gelmek amacındayız. Bu yüzden üniversite ve araştırına enstitülerini sanayileşme ve kalkınmamızın gerektirdiği teknoloji ithal etmekten bizi kurtaran müesseseler haline getireceğiz. İlim adamlarının hür ve verimli çalışma yapmalarını sağlayacak maddi ve manevi şartları hazırlayacağız. Üniversite öğrencilerinin ülkücü-imanlı yetişmelerini, öğretimlerini en iyi şekilde bitirmelerini sağlamak için ihtiyaçlara cevap verebilecek bir burs ve yurt sistemi teşkil edilecektir. Yurtlarda ve üniversitelerde öğrencilerin her türlü disipline uymaları sağlanacak, böylece gençlerin devlet ve millet hizmetine girmeden, gerekli nizam ve disiplin anlayışını edinmeleri ve millet hizmetine hazır şekilde yetişmeleri temin edilecektir.

Millî tarihimizle, sanatımızla ilgili yeni araştırmalar yapmak ve kurulacak müesseselerin, tarihi müessesemizle irtibatı sağlamak üzere bir “Türk Akademisi”ni mutlaka kuracağız.

000Basbug-MB_1