# Etiket

Hüseyin ÖZBAY: HACI BEKTAŞ VELÎ VE MAKÂLÂT HAKKINDA

HACI BEKTAŞ VELÎ VE MAKÂLÂT HAKKINDA (*) Hüseyin ÖZBAY Sadeleştirerek yayına hazır­ladığımız Makâlât, Türk din ve tasavvuf edebiyatının mühim eserlerinden biridir. Bu ehem­miyet biraz da yazarının Hacı Bektaş Veli oluşundan kay­naklanmaktadır. Eflâkî (14.yy.)nin “Menakıbu’l-Ârifîn”, Âşık Paşa (13.yy)’nın Garib-nâme ve Âşıkpaşa- zâde (13.-14.yy)’nin Esrâr-ı Hurûfnâme gibi tarihî kaynak­larda belirtilen muhtasar ve çoğu zaman indî hükümler verilen […]

Hüseyin ÖZBAY: Alaeddin Korkmaz İçin…

AYRILIK OLMASAYDI   Hüseyin ÖZBAY       Dün Ankara’da, bugün İstanbul’da kar yağdı. Alaattin ağabey  karın en son yağışını  göremeden gitti. Gelecek baharı da göremeyeceği gibi. Her ayrılık hasreti de öldürüyor. Kimi zaman dünyayı, eşyayı , yakınlarımızı göremeden  veda ediyoruz. Alaattin ağabeyin de vedası böyle oldu. Artık biz onu  göremeyeceğiz. Bu bizim büyük ve derin acımız. O ise […]