# Etiket
#Tarih

Alp Eren TOPAL: Osmanlı Tarihine Yeni Bir Çatı İnşa Etmek

Osmanlı Tarihine Yeni Bir Çatı İnşa Etmek: Baki Tezcan ve İkinci Osmanlı İmparatorluğu

Alp
 Eren Topal
Ankara, 2013.
TYB Akademi: Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, III. cilt, 8. sayı [Türkiye’nin Tarihi] , 151-165. sayfa