# Etiket

Hoca Ahmed Yesevî / DİVÂN-I HİKMET 12. Baskı Kitabevlerinde (Temmuz 2023)

Hoca Ahmed Yesevî / Divân-ı Hikmet [ Aktaran: Dr. Hayati Bice ] DÎVÂN-I HİKMET / Hoca Ahmed Yesevî : 12. Baskı Kitabevlerinde… Türkiye Diyanet Vakfı yayını DÎVÂN-I HİKMET  güzel bir düzenleme ve nefis bir baskı ile basıldı. Bu baskıda 256 hikmetin Karahanlı Türkçesi’ndeki orijinal metni ile hikmetlerin Dr. Hayati BİCE tarafından yapılan Türkiye Türkçesi’ne aktarımı […]

Teslime DUMAN: AZAD BEK -Kitap Tanıtımı-

AZAD BEK Teslime DUMAN Toplumumuzda unutulmuş ya da yeterince bilinmeyen Güney Türkistan coğrafyasından ve o bölgede yaşamakta olan Türk topluluklarından, onların hayat tarzlarından, yaşam şekillerinden ve kültürlerinden haberdar olmak adına derli toplu bir eser: Belgesel bir roman Bülent Keskin‘in “Azad Bek” kitabı. Azad Bek Kerimi Kimdir? Azad Bek Sovyetler Birliği sınırları içerisinde kalan Özbekistan’da doğup […]

Bülent KESKİN: AHMET YESEVÎ / Sadullah Siyayev -Kitap Tanıtımı-

Kitap Tanıtımı: Sadullah Siyayev / AHMET YESEVÎ Bülent KESKİN Çocukluğunuzun geçtiği yerlerde sizden yaşça daha büyük olanların dilinden ‘Hikmet’ler dört bir yana dökülseydi ve onları her duyduğunuzda ruhunuzda izleri kalıp, sedaları ise göğün maviliğine karışarak kaybolurken sizin hâliniz ne olurdu diye hiç düşündünüz mü? Bu yazıyı okuyanlar içerisinde muhakkak bunu düşünenler olacağı gibi düşünmeyenler de […]

Halim KAYA: TÜRK OLMAK -Kitap Tanıtımı-

Cemal Kurnaz’a göre:   TÜRK OLMAK Halim KAYA 21.01.2021 Cemal Kurnaz Hocanın Post Yayınlarından Aralık 2020 yılında çıkan “Türk Olmak” kitabı; Biz Buyuz, Geldi Geçti Ömrümüz, Doğayı savunmak vatanı savunmaktır, Türkçe konuşan Müslümanlar üst başlıklarıyla adlandırılmış dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm  “Biz Buyuz” başlığı altında bulunan “Biz Buyuz, Türk olmak, Batı Unutmaz, Ey Türk, Milliyetçi, […]