# Etiket

Osman Yüksel SERDENGEÇTİ: ALLAH – TANRI

Allah – Tanrı Osman Yüksel SERDENGEÇTİ   Hiç karışmıyacaktım, amma yine duramadım. Haklı bildiğim bir husus­ta susamam.. Öldürseler susamam. Biliyorum bir kısım mukaddesat ta­cirleri, hurmacılar açık kapalı Osman Yüksel de onlardan, o da «Tanrıcı» di­yecekler.. Beni bir daha kötüleme yo­luna, küçültme, yok etme yoluna sa­pacaklar.. İstediklerini yapsınlar, yaz­sınlar.. Umurumda değil. *** Okuyucularımdan bir çok mektup­lar […]

Dr. Hayati BİCE: Âdem’in Gen Haritası -Kur’an-ı Kerim’e Göre İnsanın Yeryüzü Macerası-

“Ey Âdem Oğulları” : Kendinizin Değerini Bilin… Dr. Hayati BİCE Kur’an-ı Kerim’de insan topluluklarının tasnifine dair her yazı, yeni bir yazının yazılmasını gerekli kılıyor. Bu konuya, Millet kavramının Kur’an-ı Kerim’de, “İbrahim Milleti” örneğinde olduğu gibi, “inanç birliği taşıyan insanlar”ı tarif ettiği ile başlayıp, genelde “insan toplulukları”nı işaret eden “kavim” kavramını işleyen önceki yazımla konuyu  çerçevelemiştim. […]

Dr. Hayati BİCE: “İslamofaşizm” Otopsisi

“İslamofaşizm” Otopsisi Dr. Hayati BİCE İLK YAYINI: 12 Ekim 2006 Sunuş: Daha önce yayınladığım “İslamofobi Otopsisi”nden sonra okurlardan bana ulaşan tepkiler, aynı analitik yöntem ile bu defa “İslamofaşizm”i de otopsi masasına yatırmamın, artık bir zorunluluk olduğunu gösterdi. Okuduktan sonra göreceksiniz ki, bu yazıda “İslamofaşizm”in “nasıl bir faşizm” olabileceğini (daha doğrusu olamayacağını) gözler önüne sermek üzere, […]

Halim KAYA: Prof. Dr. İHSAN FAZLIOĞLU ve ESERLERİ

İHSAN FAZLIOĞLU’NUN ESERLERİNDE SERDETTİĞİ  FİKİRLERİNE TOPLU BİR BAKIŞ Halim KAYA Bu yazımızda İhsan Fazlıoğlu hocanın kitapları üzerinde duracağız: “Kendini Aramak”, “Kendini Bulmak”, “Fuzulî Ne Demek İstedi?”, “Akıllı Türk Makul Tarih”, “Sözün Eşiğinde”, “Soruların Peşinde”, “Kayıp Halka: İslâm-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Anlam Küresi”, “Nazari Ufuk: İslâm-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Zihin Penceresi”, “Derin Yapı: İslâm-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Kavram Çerçevesi” […]

Hayati BİCE: “KUR’AN’ın ANLAŞILMASI ” ÜZERİNE… (1988)

“KUR’AN’ın ANLAŞILMASI ” ÜZERİNE… Dr. Hayati BİCE (Yeni Düşünce, 8 Temmuz 1988 Sayı:349 – 15 Temmuz 1988 Sayı:350 ) Ankara’da yayınlanmakta olan ve akademik niteliği ile diğer İslamî yayınlardan ayrılan “İslami Araştırmalar” dergisinin düzenlediği “Kur’an’ın Anlaşılması Sempozyumu‘nda şahidi olduğumuz kimi tavır ve yaklaşımlar bu yazının yazılmasını bir görev haline getirdi. Oldukça yüklü bir programın yer […]