# Etiket

Dr. Hayati BİCE: TBMM’nin Manevî Tasdiki -1-

Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’ye Verilen Manevî Ruhsat -Şeyh Şerafeddin Dağıstani’nin  TBMM’ye Sunulan Bildirisi (11 Mayıs 1920)-  Dr. Hayati BİCE   Türk İstiklal Savaşı’nın manevî cephesi hakkında birkaç kitap yayınlanmış ise de bunların sadece ilgilileri arasında kalması genel halk kitlesinin Kurtuluş Savaşı’na ruh veren maneviyat önderleri konusunda bilgi sahibi olmasını engellemiştir. Hemen her önemli konuda olduğu gibi bu […]