# Etiket

Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY: ZİYA GÖKALP’İN SİSTEMİNDE DİNİN YERİ VE ÖNEMİ

ZİYA GÖKALP’İN SİSTEMİNDE DİNİN YERİ VE ÖNEMİ Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TÜRK YURDU, EKİM 1987 Her büyük mütefikkirin metafizik meseleler üze­rinde kafa yorduğu ve metafizik yorumlar getir­diği tarihin ilk devirlerinden beri bilinen bir ger­çektir. Metafizik meselelerle uğraşmayan, bu hu­susta derinliği olmayan düşünürler satıhta kalma­ya ve olayların arasında sıkışıp gelişememeye mahkûmdurlar. […]