# Etiket

Ahmet B. Ercilasun: Milliyetçilik Tartışmaları (2003)

Milliyetçilik Tartışmaları Ahmet B. Ercilasun Ankara, 2003. Türk Yurdu, XXIII. cilt, 189. sayı, 15-21. sayfa “… MHP, idam kararını meclise sevk etmeyen üçlü zirvede iktidarı bırakıp muhalefete çekilmemekle 3 Kasım seçimlerinin AKP’si olma fırsatını kaçırmıştır. O tarihte muhalefete çekilen bir MHP, hem ekonomik krizlerin ortak sorumlusu olmayacak, hem de bölücülüğe karşı direnci ayakta tutmuş olacaktı. 3,5 […]

Erol GÜNGÖR: Milliyetçiler Arasında Birlik (1975)

Milliyetçiler Arasında Birlik Meselesi Doç. Dr. Erol GÜNGÖR TÖRE-Mayıs 1975, 48:21-27 Memleketimizde son siyasî hadiseler ve bunların doğurduğu bir siyasî ittifak dolayısiyle eski bir mesele yeniden münakaşa konusu haline gelmiş bulunmaktadır: Milliyetçilerin birleşmesi. Bu makalenin yazıldığı günlerde “sağda bulunan partiler” ve dolayısiyle onlara bağlı bulunan kitle böyle bir birleşmenin hiç değilse bir tarafını gerçekleştirmiş durumdadır. […]

Hasan Ferid Cansever: Türkçülük Nedir?

Dr. Hasan Ferid Cansever Türkçülük Nedir? I   TÜRKÇÜLÜK NEDİR? Türkçülük, Türk milletinin tehlikeye düşen var­lığım korumak, milleti uyandırmak için yapılan bir harekettir. Her canlı uzviyet gibi bir millet de daima bir çok tehlikelere maruz kalır ve bu teh­likelerden kendisini kurtarmak için her dakika mü­cadele eder. Türk milleti tarihin kendisini tanıdığı devirlerden beri bu mücadeleyi […]

Ömer ARISOY: TURAN TURAN!

TURAN TURAN    “Vatan, ne Türkiye’dir Türkler’e, ne de Türkistan; Vatan,büyük ve müebbed bir ülkedir: Turan!”                                                                     Ziyâ GÖKALP   yy.ın sonlarında,bir uç beyliği olarak ortaya çıkan ve Türkiye Selçukluları’nın halefi olan OsmanlıDevleti’ni kuranlar, Anadolu’nun Müslüman Türklerce vatanlaştırılması sürecinde,Türkistan’dan gelen Oğuzlar’ın, Karakeçili Aşireti’nin, Kayı Boyu’na mensuplardı. Bu mensubiyet şuuru,tabiî olarak, devletin kuruluş yıllarında,Türklüğün ön plana […]

Ömer ARISOY: “ÇIRPINIRDI KARADENİZ” (15 ARALIK 1914)

“ÇIRPINIRDI KARADENİZ” ‘İN YAZILIŞ YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN! (15 ARALIK 1914) TÂRİHTE BUGÜN: 15 ARALIK 1914’DE,MİLLİYETÇİ TÜRKİYE’MİZİN VE BÜYÜK  TÜRK TURAN’IMIZIN SİMGE MARŞLARINDAN,”ÇIRPINIRDI KARADENİZ”, ŞEHİD AHMED CEVAD TARAFINDAN, YAZILDI. ŞEHİT AHMED CEVAD BEY’İ VE ÜZEYİR HACIBEYLİ BEY’İ,RAHMET VE ÖZLEMLE ANIYORUZ. RUHLARI,ŞÂD;MEKÂNLARI,CENNET OLSUN..TANRI,TÜRK’Ü KORUSUN! Çırpınırdın Karadeniz (özgün hâli) Çırpınırdın Karadeniz Bakıp Türk’ün bayrağına “Ah!…” diyerdin hiç ölmezdin […]