# Etiket

Hayati BİCE: DİVÂN-I HİKMET’TE ETİK KAVRAMLAR

DİVÂN-I HİKMET’TE ETİK KAVRAMLAR Dr. Hayati BİCE ÖZET Türk tasavvuf tarihinin ünlü ismi Ahmed Yesevî’nin dokuz yüzyıl kadar önce yazılmış şiirlerini bir araya getiren Divân-ı Hikmet eserinde etik kavramlara yer verdiği görülebilir. Tıp etiğinin insanlara yarar sağlama, zarar vermeme, adalet, özerklik ve mahremiyet ilkelerinin bu tarihî eserde yer alması bilim tarihi açısından olduğu kadar sosyolojik […]

Sovyetler’in Kutsal Yerlere Karşı Politikası: Hoca Ahmed Yesevi Türbesi Örneği

SOVYETLER’İN KUTSAL YERLERE KARŞI POLİTİKASI: AHMET YESEVİ TÜRBESİ ÖRNEĞİ Soviet Policy Against Sacred Places: The Example of Aḥmad al-Yasawī Tomb Talgat ZHOLDASSULY** Gulnur BAIZHANOVA*** **Korkut Ata Kızılorda Üniversitesi, Tarih Bölümü, zholdassuly2018@gmail.com, ORCID ID: https://orcid. org/0000-0002-0976-6075 *** Korkut Ata Kızılorda Üniversitesi, Yabancı Diller ve Tercüme Bölümü, nurymbekkyzygulnur@gmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9223-8048 KAYNAK: HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Türk […]

Dr. Hayati BİCE: Şeyh Şamil Karşısında Resul Hamzatov

Şeyh Şamil Karşısında Resul Hamzatov Şeyh Şamil Karşısında Resul Hamzatov –   San’atta İdeolojinin Tükenişi – Dr. Hayati Bice  Bu makalede (1) Dağıstan’ın çağdaş Avar şairlerinden Resul Hamzatov örneğinde 1917 ihtilalini takip eden tarihî gelişim neticesinde Sovyetler Birliği’nde yaşamak durumunda kalan Türk ve müslüman san’atçıların karşı karşıya bulunduğu dramatik yol ayrımını belirtmeğe çalışacağız. Aslen Avar olan Resul Hamzatov hem Avarca ve […]