# Etiket

Namık KEMAL: MAÂRİFE DAİR

MAÂRİFE DAİR BİR MAKALE* Namık KEMAL VIII “en-Nâsu imma âlimun ev müteallimun ve’l-bâki hemecun”[2] Dünyada şeref-i insaniyet feyz-i marifetten ibarettir. Yoksa nisâb-ı ilme mâlik veya tahsiline sâlik olmayan avâmm hevâ- mmdan hiç farkı olamaz. Bir kere meziyyât-i insaniyeyi düşü­nelim! Herkesi Hâlık’ıyla vazife-i hilkatinden haberdar eden maârif değil midir? Fıtratımızdaki istidâd-ı kemâli bi’l-fîil izhar eden maârif […]

Fevziye A. TANSEL: NAMIK KEMAL’İN ADALAR HAKKINDAKİ İKAZLARI

AKDENİZ ADALARININ ELİMİZDEN ÇIKMAMASI İÇİN HUSUSÎ MEKTUPLARINA GÖRE NAMIK KEMAL’İN MÜCADELE ve İKAZLARI Fevziye A. TANSEL   TTK  BELLETEN Dergisi, Sayı : 091 Sayfa: 479 – 511 Akdeniz adalarından bâzılarının Yunanistan’a ilhaki için ehemmiyetli ayaklanmalar önce Girid’de başgöstermiştir; bu sebeple Kemal’in, Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı adalarda Yunan siyaseti ile alâkası 1866’daki büyük Girid isyanı ile başlar. Bu tarihten 1884 yılına […]

Namık KEMAL: Maârif (Eğitim)

    Namık Kemal   Maârif VII   İtikadımızca maârif-i umûmiyenin fevâidinden bahsetmek gü­neşin vasfında kaside söylemek gibidir, içinde ne kadar parlak burhanlar gösterilse hâsılı tahsil kabilinden olur. Zîrâ ki o nur-ı mukaddes hayli zamandan beri ister istemez gözlere girmeye başladı. ‘Halkın marifeti devlete muzırdır’ di­yenlerin vücudları peygûle-i mezara veya lisanları sûrâh-ı idba- ra çekilip […]