# Etiket

Halim KAYA: ÂŞIK PAŞA VE ESERİ GARİBNÂME

ÂŞIK PAŞA VE ESERİ GARİBNÂME Halim KAYA Âşık Paşa, 670’te (1272) Kırşehir’de (Arapkir’de (1)) dünyaya geldi. Asıl adı Ali, mahlası Âşık’tır. “Paşa”, “beşe” veya “başağa” adının sonuna eklenen lakap, babasının ilk oğlu olduğuna işaret etmektedir.(2) Babası Muhlis Paşa, Baba İlyas’ın oğludur. Şeyh İlyas olarak da anılan Baba İlyas, Horasan’dan Anadolu’ya göç etmiş,(3) Amasya’ya yerleşmiştir.(4) Şeyh […]

Halim KAYA: DİVÂN-I HİKMET’İN KAVRAM HARİTASI

Bir Adanmışlığın Neticesi: DİVÂN-I HİKMET’İN KAVRAM HARİTASI Halim KAYA Bir tıp doktoru hem de hazık bir hekim olarak kültür ve edebiyatla ilgilenenlerin yakından takip ettikleri eserlere imza atan Hayati Bice’nin, son eseri olan Divân-ı Hikmet’in Kavram Haritası kitabı Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık tarafından basıldı. Eserin “Sözbaşı”nda bahsedildiği gibi Bice’nin 1993 yılında başlayan Ahmet Yesevî ve Divân-ı Hikmet […]

Halim KAYA: Ülkücü Hareket, Kitap ve Yayıncılık -Bir Teklif- (1)

KİTAP YAYINCILIĞI, DAĞITIM VE KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ BAŞKALARINI KALKINDIRMA, İŞSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE KATKININ KİŞİLERE YÖNELİK SOSYAL FAYDASI VE MEYDANA GELEN TOPLUMSAL FAYDA Halim Kaya          06.06.2021 Bugün geldiğimiz noktada “Ülkücü-Milliyetçi”lerin yapması elzem olan iki görev var. Birincisi okuyan bir ülkücü milliyetçi toplum oluşturmak, ikincisi de okunacak kitap, dergi, gazete gibi kültürel eserler yazmak ve yazılan bu kitap, dergi […]

Halim KAYA: BAŞIMIZA GELENLER / Kitap Tanıtımı

Başbuğ Türkeş’in Önerdiği Kitaplar: 3 MEHMED ARİF BEY’İN HATIRALARI: BAŞIMIZA GELENLER Halim Kaya                                                                                 16.04.2021   Mehmet Arif Bey 1877 yılında […]

Halim KAYA: “BİLGE TÜRK TONYUKUK”

“BİLGE TÜRK TONYUKUK”   Halim KAYA                                                                                                    […]

  • 1
  • 2