# Etiket
##GENEL #Tarih

M. Said HATİBOĞLU: HİLÂFETİN KUREYŞLİLİĞİ

İslamda İlk Siyâsî Kavmiyetçilik
HİLÂFETİN KUREYŞLİLİĞİ

(1978)

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı 3-4, 1978, 1 – 93