# Etiket

Prof. Dr. Şükrü ELÇİN: TÜRKÇÜLÜK VE MİLLİYETÇİLİK

TÜRKÇÜLÜK VE MİLLİYETÇİLİK* Prof. Dr. Şükrü ELÇİN TÜRK KÜLTÜRÜ, Sayı:368 Millet, müşterek tarih içinde dil, din, ahlâk, terbiye, estetik yâni sanat anlayışı ile aynı ülkü uğrunda birleşmiş müstakil yaşama irâdesine sahip topluluk olarak tarif edilebilir. Türklerin bu sosyal müesseseleri yaratma­ları ve yaşatmaları çok uzun ve şerefli bir tarihin karanlıklarına kadar çık­maktadır. Bu müesseseler nüve halinde […]