# Etiket

Dr. Hayati BİCE: Divân-ı Hikmet’in Kavram Haritası

Divân-ı Hikmet’in Kavram Haritası* Dr. Hayati BİCE Tarihin derinliklerinde, yüzyıllar önce İslâm ile tanışan Türk yurtlarında, yaşanan dinin tasavvufî bir boyutta derinleşmesinin ve Türklerin manevî hayatında asırlardır etkili olan nitelikli İslâm algısının öncüsü Hoca Ahmed Yesevî’dir. Yesevîlik tarikatının kurucusu olarak kabul edilen Ahmed Yesevî, Türklerin manevî hayatındaki eşsiz konumunu yalnızca hikmetler söyleyerek edinmemiştir. Yetiştirdiği halifeleri […]

Gök Kubbemiz – Divân-ı Hikmet / Dr. Hayati Bice – TRT Avaz – 2. Bölüm

Gök Kubbemiz – Divan-ı Hikmet / Dr. Hayati Bice – TRT Avaz – 2. Bölüm Gök Kubbemiz – Divan-ı Hikmet – TRT Avaz – 2 Türk coğrafyasının manevi ve kültürel iklimine ruhlarıyla zenginlik katan bilgeler hakkında keyifli bir sohbet  ile “Gök Kubbemiz” programının bu ikinci bölümünde , Dr. Hayati Bice ile, Divan-ı Hikmet üzerine yapılan […]

Gök Kubbemiz – Ahmed Yesevi / Dr. Hayati Bice – TRT Avaz – 1. Bölüm

Gök Kubbemiz – Ahmed Yesevi – TRT Avaz – 1. Bölüm (2 Klip) Türk coğrafyasının manevi ve kültürel iklimine ruhlarıyla zenginlik katan bilgeler hakkında keyifli bir sohbet için “Gök Kubbemiz” programının ilk bölümünde, araştırmacı-yazar Dr. Hayati Bice ile, Ahmed Yesevi üzerine sohbeti “Gök Kubbemiz” videosundan hazırlanmış 2 klip halinde izleyebilirsiniz. Birinci Bölüm 1. Klip: Hoca Ahmed […]

Halim KAYA: DİVÂN-I HİKMET’İN KAVRAM HARİTASI

Bir Adanmışlığın Neticesi: DİVÂN-I HİKMET’İN KAVRAM HARİTASI Halim KAYA Bir tıp doktoru hem de hazık bir hekim olarak kültür ve edebiyatla ilgilenenlerin yakından takip ettikleri eserlere imza atan Hayati Bice’nin, son eseri olan Divân-ı Hikmet’in Kavram Haritası kitabı Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık tarafından basıldı. Eserin “Sözbaşı”nda bahsedildiği gibi Bice’nin 1993 yılında başlayan Ahmet Yesevî ve Divân-ı Hikmet […]

Nurullah ÇETİN: AHMET YESEVÎ’DE “MÜKEMMEL İNSAN” OLMA TASAVVURU

AHMET YESEVÎ’DE MÜKEMMEL İNSAN OLMA TASAVVURU Prof. Dr. Nurullah Çetin Hemen hemen bütün dinlerin, ideolojilerin, felsefelerin ya da başka türlü düşünce yapılarının mükemmel insan ya da ideal insan modeli için önerdikleri 4 temel alanda önerileri olmuştur. Bu 4 temel alan şunlardır: 1. Tatmin ve ikna edici ontolojik yani varoluşsal açıklamalar, 2. Sağlam, doğru, gerekli, işlevsel […]