# Etiket

Arslan TEKİN: ‘Irkçı’ Ali Şîr Nevâî

‘Irkçı’ Ali Şîr Nevâyî! Arslan TEKİN arslantekin53@yahoo.com 14 Ocak 2014 Ali Şîr Nevâyî  “Türk”ü birleştiren ve bayrağını yükselten “Turan”ın büyük değeridir. Der ki: “Türk nazmıda çü min tartıp â’lem Eyledim ol memleketni yek-kalem” (“Ben Türk şiirinde bayrak kaldırdığım için o memleketi birleştirdim.”) Ali Şîr Nevâyî, Anadolu’ya 3 bin, 5 bin km. uzaktan, Türkistan’dan ses vermiştir: […]

Serdar BULUT: ALİ ŞÎR NEVÂÎ (9 Şubat 1441- 3 Ocak 1501)

ALİ ŞÎR NEVÂÎ Serdar BULUT   Bulut, S. (2017),  Asya Coğrafyası‟nın Büyük Edibi Ali Şîr Nevâî‟nin Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ve Türk Dili‟ne Katkıları. Asya Studies-Academic Social Studies/Akademik Sosyal Araştırmalar, Number:1, Autumn, p.23-41. ASYA COĞRAFYASI’NIN BÜYÜK EDİBİ ALİ ŞÎR NEVÂÎ’NİN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ, ESERLERİ VE TÜRK DİLİ’NE KATKILARI Öz Yalnız Çağatay Edebiyatının değil bütün Türk […]

Yusuf ÇETİNDAĞ: Ali Şîr Nevâî ve Türk Şiir Dili

ALİ ŞÎR NEVÂÎ VE TÜRK ŞİİR DİLİ Yusuf ÇETİNDAĞ XV. yüzyılın ikinci yarısına damgasını vuran büyük Türk şâiri Ali Şîr Nevâî (1441-1501), Türk dili ve şiirinin gelişiminde çok önemli bir yere sahiptir. Türkçe’nin yeni bir “şiir dili” oluşturmak yolunda, doğum sancıları çektiği bir dönemde o, kaleme aldığı manzum ve mensur eserleriyle edebî dile büyük katkılar […]

Ahmet B. ERCILASUN: Ali Şîr Nevâî

Ali Şîr Nevâî Ahmet B. ERCILASUN   “Türk nazmıda çü min tartıp â’lem Eyledim ol memleketni yek-kalem.”       Bir zamanlar kültür adamları da edebiyat adamları da Türkiye’nin gündemini işgal ederdi. O zamanlar mutlu, huzurlu ve şiirli günlerdi. 1941 Nevâyî’nin 500. doğum yıl dönümü idi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde onun için bir anma düzenlenmişti. […]

Ahmet SEVGİ: Kalem, Kılıç ve Ali Şîr Nevâî

Kalem, Kılıç ve Ali Şîr Nevâî Ahmet SEVGİ ahsevgiah@gmail.com 03 Ocak 2015 Bugün (3 Ocak 2015) Ali Şîr Nevâî’nin (1441-3 Ocak 1501) ölümünün 514. yıldönümü… Dolayısıyla, bugünkü yazımızda Ali Şîr Nevâî ile ilgili anlatılan bir rivayete işaret ederek onun kalem ve kılıçla olan münasebeti üzerinde durmak istiyoruz. Hemen belirtelim ki “tezkiretü’l-evliyâ”, “menâkıb-nâme”, “menâkıbü’l-ârifîn”  gibi eserlerde […]

  • 1
  • 2