# Etiket
##GENEL #GÜNCEL

Lütfi BERGEN: NURETTİN TOPÇU’NUN SOSYALİZM TEKLİFİ

NURETTİN TOPÇU’DA KÖY-ŞEHİR KAVRAMLARI EKSENİNDE SOSYALİZM TEKLİFİ
-Topçu’nun altersosyalizmi-

Lütfi BERGEN

 

 

Kaynakça:
– Arık Remzi Oğuz, İdeal ve İdeoloji, Burhan Kitabevi, 1955
– Atsız Nihal, Basılmayan Makaleleri, Togan Yayıncılık, 2012
– Barkan Ömer Lütfi, Türkiye’de Toprak Meselesi-Toplu Eserler 1, Gözlem Yayınları, 1980
– Baykara Tuncer, Türkiye’nin Sosyal ve İktisadî Tarihi (XI-XIV. Yüzyıllar) TDV Yayınları, 2014
– Bora Tanıl, Türk Sağının Üç Hali: Milliyetçilik, Muhafazakarlık, İslamcılık, Birikim Yayınları, 1999
– Bora Tanıl, Nurettin Topçu’da Anti-kapitalizm ve Sosyalizm: Fakire Hakkı Zengine Ahlâkı, Türkiye’de İslâm ve Sol içinde, Derleyen: Bayram Koca, Vivo Yayınları, 2014
– Çınar Metin, Anadoluculuk ve Tek Parti CHP’de Sağ Kanat, İletişim Yayınları, 2013
– Divitçioğlu Sencer, Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu, Sermet Matbaası, 1981
– Emre Akif, Nurettin Topçu’da Öteki Dünyalar, Hece Dergisi: Bir Düşünce ve Yarınki Türkiye tasarımı Olarak Hareket ve Nurettin Topçu-Özel Sayısı, Sayı: 11, 2006
– Ergenç Özer, Osmanlı Şehir Tarihi Araştırmalarının Kurumsal Çerçevesi Nasıl Oluşturulabilir, Selçukludan Cumhuriyete Şehir Yönetimi, Der: Erol Özvar-Arif Bilgin, TDBB-Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yayınları, 2008
– Kaçmazoğlu H. Bayram, Türk Sosyolojisinde Temalar-Türkçülük İslâmcılık Muhafazakârlık, Doğu Kitabevi, 2012
– Karaömerlioğlu Asım, Orada Bir Köy Var Uzakta-Erken Cumhuriyet Döneminde Köycü Söylem, İletişim yayınları, 2006
– Mollaer Fırat, Anadolu Sosyalizmine Bir Katkı, Dergâh Yayınları, 2007
– Şehsuvaroğlu Lütfü, Türk Sosyalizmi ve Nurettin Topçu, Elips Yayınları, 2011
– Tahir Kemal, Notlar/Sosyalizm Toplum ve Gerçek, Bağlam Yayınları, 1992
– Topçu Nurettin, Bahtiyar Belde, İslâmiyat Dergisi-İslâmın Sol Yorumu dosyası, c: 5, s: 2, s:131-138, Nisan-Haziran 2002
– Topçu Nurettin, Ahlâk Nizamı, AN, Dergâh Yayınları, 1997
– Topçu Nurettin, Yarınki Türkiye, YT, 1997
– Topçu Nurettin, Hareket Dergisi-Tıpkı Basım, Dergâh Yayınları, c: I, 2015
– Topçu Nurettin, İradenin Davası-Devlet ve Demokrasi, İD-DD, Dergâh Yayınları, 1998
– Topçu Nurettin, Milliyetçiliğimizn Esasları, ME, Dergâh Yayınları, 1978
– Topçu Nurettin, Kültür ve Medeniyet, KM, Dergâh Yayınları, 1998
– Topçu Nurettin, Türkiye’nin Maarif Davası, TMD, Dergâh Yayınları, 1997
– Topçu Nurettin, Büyük Fetih, BF, Dergâh Yayınları, 2012
– Topçu Nurettin, Taşralı, T, Dergâh Yayınları, 2006
– Topçu Nurettin, İslâm ve İnsan-Mevlâna ve Tasavvuf, İİ-MT, Dergâh Yayınları, 1998
– Uçan Hilmi, Nurettin Topçu’nun Düşlediği Ahlâk ve Toplum, Hece Dergisi: Bir Düşünce ve Yarınki Türkiye tasarımı Olarak Hareket ve Nurettin Topçu-Özel Sayısı, Sayı: 11, 2006
– Yıldırım Ercan, Yeni Türkiye Yarınki Türkiye mi?, Umran Dergisi, Sayı: 245, Ocak, 2015