# Etiket

Prof. Dr. Osman TURAN: “Ey Türk Milleti, titre ve kendine dön!”

              “Ey Türk Milleti, Titre ve Kendine Dön!” Prof. Dr. Osman TURAN Bu başlık, bugünkü duruma uygun geldiği için, oniki asır önce yaşayan Göktürk hükümdarı Bilge Kağan’ın kitabesinden alınmıştır. Filhakika Türkiye çok sağlam bir tarihî mirasa ve ahenkli bir içtimaî bünyeye sahip olduğu, millî birliğe kavuştuğu ve geniş iktisadî […]

Dr. Hayati BİCE: SOSYAL MEDYA MUHASEBESİ / 2010-2020

MUHASEBE ZAMANI Dr. Hayati BİCE Geçen hafta Ankara İlahiyat Fakültesi’nde ziyaret edip sohbet ettiğim değerli dostum, akademisyen hocamız Prof. Dr. Hasan Onat, sosyal medya mesajlarımı takip ettiğini, sadece Yesevilik konusu ile kendimi sınırlamış gibi bir izlenim edindiğini oysa fikir sahasındaki müktesabatım ile değişik konularda da paylaşımlarda bulunmamı -emirle karışık- önerdi. Gerçekten de arşivime baktığımda en […]

TÜRK OCAKLARI ve TÜRKEŞ

TÜREDİ MİLLİYETÇİLERİN TÜRK OCAKLARI’NA İHANETİ Erdal Altay BALKANLI Türk topraklarında milliyetçilik fikrinin yayılmasında, bu inançla unutulup gitmiş Türklük unsurlarının yeniden canlandırılıp, kalpleri titreten bir iman olarak millete yayılmasında en önemli paya sahip olan Türk Ocakları, milliyetçi olduklarını ileri sürenler tarafından çalışamaz hale getirilmek üzeredir. Bilindiği gibi, Türk Ocakları’nın Ankara’daki merkez binası, birtakım yakıştırma bahanelerle 12 […]

Türk Ocakları, MHP Genel Merkezi’ni Ziyaret Etti

Türk Ocakları’ndan MHP Genel Merkezi’ne Ziyaret   Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz başkanlığındaki bir heyet 05 Nisan 2013 Cuma günü saat 16.00’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Heyette Genel Başkan yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Genel Sekreter Prof. Dr. Orhan Kavuncu, Genel Sekreter yardımcıları Prof. Dr. Mehmet […]