# Etiket

Erol GÜNGÖR: Milliyetçiler Arasında Birlik (1975)

Milliyetçiler Arasında Birlik Meselesi Doç. Dr. Erol GÜNGÖR TÖRE-Mayıs 1975, 48:21-27 Memleketimizde son siyasî hadiseler ve bunların doğurduğu bir siyasî ittifak dolayısiyle eski bir mesele yeniden münakaşa konusu haline gelmiş bulunmaktadır: Milliyetçilerin birleşmesi. Bu makalenin yazıldığı günlerde “sağda bulunan partiler” ve dolayısiyle onlara bağlı bulunan kitle böyle bir birleşmenin hiç değilse bir tarafını gerçekleştirmiş durumdadır. […]

Erol GÜNGÖR: HEM ZALİM, HEM “MAZLUM” (!)

HEM ZALİM, HEM “MAZLUM” (!) Erol GÜNGÖR 4 Temmuz 1982 / Millet İsrail’in Lübnan’da Müslümanları toplu halde katlederken kendi memleketinde bir “soykırımı” konferansı toplaması ve orada bir toplumu toptan ortadan kaldırmak için yapılan hareketleri tel’in etmesi karşısında «Ey gören gözler, bakın ve ibret alın» demekten başka çaremiz yok. Fakat dünyada böyle bir garabet hiç görülmüş […]

Erol GÜNGÖR: Kültürde Eski ve Yeni

Kültürde Eski ve Yeni Doç. Dr. Erol GÜNGÖR Kültür ve medeniyet arasındaki başlıca farklardan birinin de gaye ile vasıta arasındaki farktan ibaret olduğu söylenir. Bu kanaatta olan ilim adamlarına göre medeniyet beşerî gayelerin elde edilmesi için kullanılan vasıtaların bütününü ifade eder, bu bakımdan Teknolojik seviyede meydana getirilen eserler medeniyete aittir. Kültür kıymetleri ve kendi başına […]

Erol GÜNGÖR: İslâm’ı Hayata Açmak

“İslam’ın Bugünkü Meseleleri” kitabının ikinci baskısına yazdığı sunuş yazısıdır. İslâm’ı Hayata Açmak Prof. Dr. Erol GÜNGÖR -İkinci Baskı Yapılırken- Bu kitap -İslam’ın Bugünkü Meseleleri- birbuçuk yıl önce yayınlandığı zaman ümid edilenin çok üstünde bir ilgi gördü. Kısa zamanda mevcudu tükendi ve, en önemlisi, alanlar onu okudular. Fakat memleketimizde tenkit geleneği henüz yerleşmediği için herkesin fikri kendinde kaldı […]

Nevzat KÖSOĞLU: Erol Güngör ve Tarih

Erol Güngör ve Tarih Nevzat KÖSOĞLU Prof. Erol Güngör, alanında saygı duyulan bir bi­lim adamı idi. Ancak, onu asıl büyük yapan ve günü­müzde de geniş aydın kesimlerinin ilgisini çeken ya­nı bu milletin gerçek aydınını temsil etmesi idi. Ay­dın, içinde yetiştiği toplumun seçkin insanıdır; biriki­mi yüksek olandır. Ama, asıl önemlisi ve zamanımız­daki aydın tariflerinde hep ihmal […]