# Etiket
#Hüseyin Nihal ATSIZ #Şiir Defteri #Yazar Okulu

H. Nihal ATSIZ: Adsız Şiir

 

 

 

 

Adsız Şiir

 

 

Dünyada gerçi olmadı bir şeyde kârımız,
Ukbâda belki olsa gerek itibârımız.

Ağyâr gül kopardı dikenden demet demet,
Hâr oldu bağrımızda çiçek yüzlü yârımız.

Yükseldi arşa neşvesi dûnun, esâfîlin;
Toprakta gizli kaldı bizim âh ü zârımız.

Baş eğmedik edâniye ikbâl ü câh için;
Mâziye, ırka, sancağadır iftihârımız.

Şâd olmamak olur mu, Kızıl-elma semtine
Bir gün dönerse râyet-i âlî tebârımız?

Hakanların dikilmeli Altay’da tuğları!
Varsın cihanda olmayagörsün mezârımız…

ATSIZ

KAYNAK: Serdengeçti, Sayı:18, Mayıs 1952, s.2

Leave a comment