# Etiket

Saadet ÇAĞATAY: Kutadgu Bilig’de Odgurmış’ın Kişiliği 

Kutadgu Bilig’de Odgurmış’ın Kişiliği Saadet Çağatay Kutadgu Bilig ilk İslami eser olarak bilinir. Başındaki yani I-III bablardaki konular bunu isbat eder gibi görünür. Odgurmış’ın ağzından da İslamiyet’e dair bazı cümleler söyletilir. O, kendisi de gece gündüz ibadetle (tapug) meşguldur. Kardeşi Ögdülmiş yanına geldiği zaman da ibadeti bırakıp (3291), (5682) kapıyı açar. Yalnız bu ibadetin hangi dine […]

Erdem SARIKAYA: ODGURMIŞ’IN RÜYASI

ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA İLK EDEBÎ RÜYA: ODGURMIŞ’IN RÜYASI Erdem SARIKAYA Odgurmış rüyasında elli basamaklı, yüksek ve enli bir merdiven görür. Bu merdivenden yukarıya çıkar. Son basamağa geldiğinde dönüp çıktığı basamakları sayar. Burada, bir atlı kendisine bir tas su uzatır. Odgurmış, kendisine uzatılan suyu içmesinin ardından havaya yükselerek göğe uçar ve gözden kaybolur. Bu kısım metnin […]

Himmet KONUR: Kutadgu Bilig’teki Kün-Togdı ve Odgurmış Tipleri Bağlamında Din-Siyaset İlişkisi

Kutadgu Bilig’teki Kün-Togdı ve Odgurmış Tipleri Bağlamında Din-Siyaset İlişkisi Himmet KONUR Odgurmış halktan uzaklaşarak ıssız bir yerde ibadete çekilen bir zahittir. Bu haliyle siyaset nazarında onun en yüksek konuma yerleştirilmesi ve dinin en önemli temsilcisi olarak konumlandırılışı bazı problemleri içinde barındırmaktadır. Zira o sosyal hayatın dışında ve Müslümanlık tarafından eleştirilen bir hayatı tercih etmiştir. Kutadgu […]

Abdullah KÖK – Özge EKER : YUSUF KUTADGU BİLİG’DE ODGURMIŞ’A TÜRKÇE NE SÖYLETİR

YUSUF KUTADGU BİLİG’DE ODGURMIŞ’A TÜRKÇE NE SÖYLETİR Abdullah KÖK* – Özge EKER** Kutadgu Bilig’de Odgurmış’ın Budizm veya İslâm düşünceleriyle açıklanan yönleri kadar Türk düşünce ve Türk kültürü ile de açıklanacak yönleri de göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Odgurmış’ın Türk düşüncesindeki yeri Türk mitolojisi okuma ve değerlendirmeleri ile tespite çalışılacaktır. Türk destanları kaynağında destanı oluşturan temel […]

Kenan EROĞLU: Neden Kötü Söz?

Neden Kötü Söz Ederler?   Kenan Eroğlu                 Odgurmuş: Bazı insanlar çok “kötü söz” ederler, olmadık yerlerde, olmadık zamanlarda “kötü söz”ü basarlar. Bu kötü sözlere “küfür” de diyebiliriz. Ögdülmüş: Maalesef öyle; Bazı kimseler var ki; Karşıda bulunan kişi kim olursa olsun ilk fırsatta “kötü söz” basarlar. Çok kısa […]

  • 1
  • 2