# Etiket
##GENEL #Zeki Velidi TOGAN

A. Zeki Velidî TOGAN: Gazan Han ve Şâh-ı Nakşbend Hoca Muhammed Bahaeddin

Gazan-Han Halil ve Hoca Bahaeddin Nakşbend


A. Zeki Velidî TOGAN
Necati Lugal Armağanı, 775-784. sayfa

Ankara, 1968