# Etiket
##GENEL

A. Zeki Velidî TOGAN: Reşideddin’in Mektuplarında Anadolu

Reşideddin’in Mektuplarında Anadolu’nun İktisadî ve Medenî Hayatına Ait Kayıtlar

A. Zeki Velidî TOGAN

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, XV. cilt, 1-4. sayı, 33-50. sayfa

İstanbul, 1953-1954.