# Etiket
#Zeki Velidi TOGAN

A. Zeki Velidî TOGAN: Yesevîliğe Dair Bazı Yeni Malûmat

Yesevîliğe Dair Bazı Yeni Malûmat

A. Zeki Velidî TOGAN

60. Doğum Yılı Münasebetiyle Fuad Köprülü Armağanı, 523-529. sayfa

Ankara, 1953