# Etiket
##GENEL #Zeki Velidi TOGAN

A. Zeki Velidî TOGAN: Zimahşeri’nin Doğu Türkçesi ile “Mukaddimetü’l-edeb”i

Zimahşeri’nin Doğu Türkçesi ile “Mukaddimetü’l-edeb”i

A. Zeki Velidî TOGAN

Türkiyat Mecmuası, XIV. cilt, 81-92. sayfa

 

İstanbul, 1964