# Etiket
##GENEL #Zeki Velidi TOGAN

A. Zeki Velidî TOGAN: Türklerin Kur’an Tefsirine Hizmetleri

Kur’an ve Türkler

A. Zeki Velidî TOGAN

Başlangıçtan Günümüze Türklerin Kur’an Tefsirine Hizmetleri -Tebliğler ve Müzakereler- Tartışmalı İlmi Toplantı 21-22 Ekim 2011, 15-20. sayfa

İstanbul, 2012