# Etiket
##GENEL #Zeki Velidi TOGAN

A. Zeki Velidî TOGAN: Emir Timur’un Soyuna Dâir Bir Araştırma

Emir Timur’un Soyuna Dâir Bir Araştırma

A. Zeki Velidî TOGAN

Çeviren İsmail Aka
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 26. sayı, 75-84. sayfa

İstanbul, 1972