# Etiket
#*Dr. Hayati BİCE #GÜNDEM #Öneriler

“ÜLKÜCÜ MEDYA ÇALIŞTAYI” SONUÇ BİLDİRGESİ

ÜLKÜ – YAZ

( ÜLKÜCÜ YAZARLAR DERNEĞİ )

DÜNDEN BUGÜNE ÜLKÜCÜ HAREKET VE MEDYA ÇALIŞTAYI

SONUÇ BİLDİRGESİ

Ülkücü Yazarlar Derneği Genel Merkezi olarak 5. Kuruluş Yıldönümümüz nedeniyle 16.09.2017 Cumartesi günü Ankara’da Crowne Plaza Otelinde 10.00 – 17.30 saatleri arasında ebediyete irtihal eden üyelerimiz Gültekin Öztürk ve Ali Şahin anısına gerçekleştirilen “Dünden Bugüne Ülkücü Hareket ve Medya” çalıştayı sonuç bildirgesi aşağıdadır:

  1. Çalıştayda aşağıda belirtilen isimler, ilgili konularda sunumlarını gerçekleştirmiş her sunumun ardından katılımcılar değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

* Ülkücü Yazarlar Derneği’nin Kuruluş Süreci, Çalışmaları ve Hedefleri – Dr. Hayati BİCE (Ülkü – Yaz Genel Başkanı)

* Dünden Bugüne Ülkücü Basın-Yayın Organlarının Tekâmül Süreci – Gazi KARABULUT ( Ülkü- Yaz Genel Sekreteri)

* Ülkücü Akademisyenlerin Türk Milliyetçiliği Hareketinin Fikir Birikimine Katkıları – Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ ( Ülkü- Yaz Yönetim Kurulu Üyesi)

* Türk Milliyetçiliği Hareketinin Görsel Medya (TV) ve Sosyal Medyadaki Durumu, Şükrü ALNIAÇIK (Ülkü- Yaz Genel Başkan Yardımcısı)

  1. Yapılan sunum ve değerlendirmelerin ardından Ülkücü Yazarlar Derneği’nin kuruluş felsefesi doğrultusunda, fikri faaliyetlerine etkin bir şekilde devam etmesi, ülkücü hareketin geçmişten getirdiği değerlerinin geleceği şekillendirecek nitelikte tekâmülüne katkı sunması düşüncesi uygun görülmüştür.
  2. Derneğin üyeleri ve fikri katkı sunabilecek ülkücü yazar ve fikir insanları ile birlikte düzenli istişareler yaparak değerlendirmelerde bulunulması kararlaştırılmıştır.
  3. Ülkücü hareketin dünden bugüne ve geleceğe ait fikri yapılanmasına pozitif katkı sunma noktasında çalışmalar yapılabilmesi için, medya ve internet eğitiminden, fikir okumalarına bir dizi çağın gereklerine uygun etkinliklerin milliyetçi sivil inisiyatiflerce değerlendirilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.
  4. Ülkücü Yazarlar Derneği’nin diğer milli duruş sahibi sivil toplum teşkilatları ile de iletişim halinde bulunmasının, fikri alanda gelişime katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir.
  5. Cemiyet hayatının milli bir şuur ve sorumluluk sahibi bir toplum olabilmesi için kişilik endeksini artıracak, şahsiyetçi duruşu ortaya koyacak bireyler yetiştirebilmek için medyanın da toplumsal değerlere ehemmiyet veren yayınlar yapması, basında ülkücü fikir insanlarının görüş beyan edeceği ortamların oluşturulması değerlendirilmiştir.
  6. Türk Dünyası’nın ortak sesi olacak nitelikte bir haftalık gazete ve aylık derginin en temel ihtiyaçlar arasında olduğu ve bu noktada iletişim ağlarının da aktif olarak kullanılması üzerinde durulmuştur.
  7. Milliyetçi anlayışa sahip günlük, haftalık, aylık yayın organlarının Türk Milliyetçiliğinin sesi olmak kadar, Türk toplumunun da beklentilere cevap verecek nitelikte görsel kalitesi ve mizanpajına, köşe yazılarından haber ağına kadar etkin bir hüviyete ihtiyacı olduğu ifade edilmiştir.
  8. Bütün bu değerlendirmeler ışığında sonuç olarak Türk Milliyetçilerinin yazılı ve görsel medya noktasında kaliteli, faydalı ve etkin bir atılım gerçekleştirmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bunun olması için profesyonel adımlar atılarak, basın akademisinden, yazar kitlesine, kaliteli teknolojik araçlardan modern medya binalarına, haber ajanslarından hızlı dağıtım ağlarına bir dizi atılımın gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

ÜLKÜ-YAZ  YÖNETİM KURULU

Leave a comment