# Etiket
##GENEL

Kamu Görevlilerinin ÜLKÜ-YAZ Üyeliği

 

Kamu

Görevlilerinin

ÜLKÜ-YAZ Üyeliği

 

 

 

 

* Kamu görevlilerinin dernek üyeliği için izin gerekmez.

* Emniyet görevlileri ve TSK mensubu askerler hariç diğer kamu personeli genel olarak  önceden izin almaksızın  bütün derneklere üye olabilirler.

5253 sayılı Dernekler Kanunu

23.11.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Kanun No. 5253
Kabul Tarihi : 4.11.2004

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 3. Maddesine göre “Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma ve üye olma hakkına sahiptir.”

Ancak, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır.

Ayrıntılı bilgi için bkz.

http://www.memurlar.net/haber/14618/

Leave a comment