# Etiket
##GENEL

Necmettin Hacıeminoğlu: Yabancı Özel Okullar

Yabancı Özel Okullar / M. Necmettin Hacıeminoğlu. — Ankara, 1964.
Türk Kültürü, II. cilt, 16. sayı, 33-36. sayfa