# Etiket
##GENEL

Hasan TÜLKAY: TÜRKAV Destanı

TÜRKAV

Hasan Tülkay

hasantulkay_0715@hotmail.com

10 Şubat 2022

Kurucular kurulu, çeşitli yönetim kademeleri ve başkanlık görevlerinde bulunduğum, üyesi olmaktan onur duyduğum, Antalya TÜRKAV bugün (10 Şubat 2022 Perşembe) yıllık istişare toplantısını yapacak. Kısa adı olan TÜRKAV (TÜRKİYE KAMU ÇALIŞANLARIKALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI) ülkücü çizgide çok önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak dikkati çeker.

TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir KORKMAZ

Hac vazifesini ifa ederken mukaddes topraklarda vefat eden Öğretmen Okulu arkadaşımız  Elmalılı Şükrü Durgut genel merkez kurucu heyetindeydi. Rahmetli arkadaşımızın da hatır gönül teşvikleriyle vakfın ilk şubelerinden birisi Antalya’da açılmıştır. Vakfımızın kurucu başkanı eğitimci ressam Nuri Sezen’dir.
TÜRKAV zaruri bir ihtiyaçtan doğmuştur. 12 Eylül 1980 cunta darbesi ile yolu kesilen ülkücü hareketin önemli kuruluşları ÜLKÜM, ÜLKÜ-BİR, ÜLKÜ-TEK, ÜLKÜCÜ İŞÇİLER Derneği gibi teşkilatların kapatılması önemli bir boşluk bırakmıştı. Ülkücü Hareket’in siyasî lideri Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’in tavsiye ve talimatları ile, Vakıf çatısı altında teşkilatlanmak uygun görülmüştür. 12 Eylül Anayasası ile Kamu çalışanlarına konulan örgütlenme, dernekleşme yasakları ancak böyle bir yapılanmayla aşılabilirdi. TÜRKAV, Türk’ün teşkilatçılık karakterinin kristalize örneği Türkeş Beğ’in fikrî mirasına sahip çıkmanın gururunu taşıyor. Vakıf kurucular kurulu her biri değişik kurumlardan olduğu için, her biri kendi hizmet alanlarında kurulan sendikaların genel başkanlığını üstlenmiş, TÜRKİYE KAMU-SEN TÜRKAV’ın öncülüğünde kurulmuştur.

TÜRKAV Antalya Şubesi’nde Nuri Sezen, Memici Özer, Hasan Tülkay, Ergün Ekici, Resul Kaya, Bünyamin Seçme, Mustafa Patat, Hayati Peker başkanlık yapmışlardır. Siyasetteki kırılmalar, darılmalar, savrulmalar az çok hepimizi etkilemiş, dargınlıklar, kırgınlıklar yaşanmıştır. Şahıslar gelip geçici, teşkilat daimidir. TÜRKAV da bugün itibariyle söylersek tamı tamına 32 yıl, 11 ay, 4 günlük; gittikçe büyüyen, yayılan, çoğalan bir kuruluş olarak, demokratik hayatın içinde ülkücü kamu çalışanlarını temsil eden önemli bir yapılanmadır.
TÜRKAV Genel Merkezi resmî internet sitesinden aldığım bilgiyi de MEKTUP okuyucuları ile paylaşmak isterim:
“Kısa adı TÜRKAV olan vakıf 1985 ile 1987 yılları arasında iki yıl süren fikirsel, 1987-1989 yılları arasında ise örgütlenme alt yapısının oluşturulma sürecinden geçtikten sonra sendikal hakların telaffuz edilemediği günün şartlarında en uygun örgütlenme vakıf organizasyonuna karar kılınarak, öncelikle kamu çalışanlarının ekonomik sorunlarına eğilen bir teşkilat görünümünde olmuştur.
Vakfın tüzel kişiliğine geçişinde vakfı oluşturmak için yola çıkan Ali Işıklar, Şükrü Durgut, Salman Berk, Yaşar Asiler, Muammer Eryıldırım, Mehmet Ali Tombul, İbrahim
Ramazan Güzel, Resul Akay, Bülent Didinmez, Muharrem Beşir ve Faruk Kapusuz aynı zamanda kurucu kurul üyeleri olarak vakfımız tarihine adlarını yazdırmışlar, vakfımız; 06 Mart 1989 tarih ve 1989/90 sayılı Yenimahalle 4.Asliye Hukuk Hâkimliği’nin kararı ile tüzel kişiliğine kavuşarak Ankara’da kurulmuştur.
Vakfımız faaliyetleri içerisinde sempozyum, panel, toplantı gibi yollarla ülke genelinde kamu çalışanlarının sorunlarına dikkat çekilmesi yolunda çalışmalarla ortak bir teşkilat kültürü oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bunun yanında dönemin siyasetçileri ve bakanları ile görüşmeler yapılmış, devleti ve milletiyle barışık hak arama mücadelesi veren kamu çalışanları sendikası TÜRKİYE KAMU-SEN ile ortak bir tavır içerisine girmiştir.”

Vakfımızın tüm şube ve temsilcilerimize olmazsa olmaz adı altında etkinlik yapabilecekleri özel günlere ilişkin genelge yayınlanarak faaliyetlerin yeknesaklığı sağlanmıştır. Konya şubemizin yirmi yedi yataklı misafirhanesi, Sakarya, Sivas, Antalya, Manisa ve Ankara’da olmak üzere öğrenci evlerimiz bulunmakta ve bu evlerde yüksek öğrenim gören gençlerimize konaklama imkanı sağlanmaktadır.
Vakfımızın gelirlerini üye aidatlarının yanı sıra, duyarlı vatandaşlarımızın bağışları ile vakfımızı mali yönden güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak amacı ile çok kapsamlı ve geniş faaliyet alanı olan kamu-iş kurulmuştur.
Yine Kamu-İş’in faaliyet alanı içerisinde bulunan eğitim, basın – yayın, matbaacılık, internet üzerinden yayıncılık ve bilgi satışı, reklam, araştırma, anket, tanıtım, organizasyon, fuarcılık, pazarlama, müşavirlik, radyo, televizyon, sinema ve görüntülü haberleşme hizmetleri vs. yürütmek ve kamu çalışanlarını yeni gelişmelerden haberdar edip, eğitimler ile kamuda 2023 vizyonuna sahip eğitilmiş insan kaynağını artırmak ve başarılı bir planlama ile ülke kalkınmasına fayda sağlayacak insan yetiştirmek, bilimsel çalışmalar ile geleceğe yönelik etkin rol almak; bunun için eğitimlerimizi ve yayınlarımızı en fazla kişiye ulaştırmak amacı ile Kamu-İş’e bağlı Kamu Yönetim Enstitüsü (KYE) kurulmuştur.
Gayemiz; “Lider – Doktrin-Teşkilat-” felsefesinden hareketle ve bu ilkeler doğrultusunda “Ay Yıldıza söz verdik” sloganından taviz vermeden; bu duygu ve düşünceye, yüce ülküye gönül vermiş olan vakfımız ve üyelerinin yurdumuzun geçmekte olduğu hassas ve nazik dönemde vatanın ve milletin  bölünmez bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine, necip Türk milletinin âli menfaatlerinden ve mukaddesatından asla vazgeçmeyen bir memur hareketinin yılmaz ve yıkılmaz öncüsü olmaktır.
Üyeler arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmek ve kültürel faaliyetlerde bulunmakla birlikte, üyelerine çeşitli ekonomik ve sosyal yardımlarla beraber,
üyelerinin mesleki bilgilerini, görgülerini, becerilerini arttırmak amacıyla çalışmalar yapıp kamunun ihtiyaç duyduğu sosyal, kültürel ve stratejik konularda araştırmalar, incelemeler yaparak veya yaptırarak, yapılan bu çalışmaları gerekirse raporlar halinde getirerek kamuoyunu bilgilendirmektedir.
Ayrıca; üyelerinin kültürel ve mesleki bilgi ve becerilerini arttıracak faaliyetlerde bulunduğu gibi Türk milletine ve ülkesine gönülden bağlı, vatan, millet sevgisi ve Allah korkusu olan kadroların yetişmesi ve dolayısıyla yönetim kadrolarında bulunması için çalışmalar yapmaktadır.
TÜRKAV’a, TC Vatandaşı, kamu kesiminde çalışanlardan, vakıf üyesi bulunan iki kişinin tavsiyesi ile bildirilen bir dilekçeyle Vakıf’a müracaatı neticesi Vakıf Yönetim Kurulu’nun alacağı üyeliğe kabul kararı ile vakfa üye olabilirler.
Üye namzetlerinin 18 yaşını tamamlamış ve 65 yaşını geçmemiş olması şarttır.”

***
TÜRKAV DESTANI
Kamuda çalışan ülkü devleri
Vakfımız TÜRKAV otağdır bize
Hep birlikte yürüyelim ileri
Türklüğün düşmanları gelecek dize

Dokuz Işık meşalemiz elinde
Türk Birliği Turan türkü dilinde
Ülkücü aşkıyla çarpar kalbimiz
Yürüyoruz Başbuğ Türkeş yolunda

TÜRKAV’lıyız engelleri aşarız
Dava dense seller gibi coşarız
Şehitlerin ruhu hep bizimledir
Devlet millet için ölür yaşarız

Şehit kanı karışmıştır harcına
Devletin sigortası beka borcuna
Ocaklarda pişmiş TÜRKAV yiğidi
Üç hilal yakışır zafer burcuna

Leave a comment