# Etiket
#İSLÂM #Kültür/Sanat #Tasavvuf

Himmet KONUR: Kutadgu Bilig’teki Kün-Togdı ve Odgurmış Tipleri Bağlamında Din-Siyaset İlişkisi

Kutadgu Bilig’teki Kün-Togdı ve Odgurmış Tipleri Bağlamında
Din-Siyaset İlişkisi

Himmet KONUR

Odgurmış halktan uzaklaşarak ıssız bir yerde ibadete çekilen bir zahittir. Bu
haliyle siyaset nazarında onun en yüksek konuma yerleştirilmesi ve dinin en
önemli temsilcisi olarak konumlandırılışı bazı problemleri içinde
barındırmaktadır. Zira o sosyal hayatın dışında ve Müslümanlık tarafından
eleştirilen bir hayatı tercih etmiştir. Kutadgu Bilig üzerine yapılan çalışmalar
genellikle eserdeki din-siyaset ilişkisini idealize ettiği için bu ilişkinin doğurduğu
problemleri göz ardı etmiştir.

***

KAYNAK: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi/Journal of Turkish World Studies
22/2 Kış-Winter 2022, ss. 467-486
DOI: 10.32449/egetdid.1174738