# Etiket
#İSLÂM #Kültür/Sanat #Tarih #Tasavvuf

Abdullah KÖK – Özge EKER : YUSUF KUTADGU BİLİG’DE ODGURMIŞ’A TÜRKÇE NE SÖYLETİR

YUSUF KUTADGU BİLİG’DE ODGURMIŞ’A TÜRKÇE NE SÖYLETİR
Abdullah KÖK* – Özge EKER**

Kutadgu Bilig’de Odgurmış’ın Budizm veya İslâm düşünceleriyle açıklanan yönleri kadar Türk düşünce ve Türk kültürü ile de açıklanacak yönleri de göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Odgurmış’ın Türk düşüncesindeki yeri Türk mitolojisi okuma ve değerlendirmeleri ile tespite çalışılacaktır. Türk destanları kaynağında destanı oluşturan temel olaylar ve kişilerin özellikleri ile Odgurmış kişisinin özellikleri birebir örtüşmektedir. Çalışmanın girişinde, Odgurmış ile ilgili çalışmalar değerlendirilecektir. Bu çalışma, bugüne kadar yapılan Odgurmış çalışmalarından farklıdır.
Odgurmış, bugüne kadar yapılan çalışmalarda kendini toplumdan dışlamış, soyutlanmış bir kişilik olarak gösterilse de aslında yitik bir yönetimi yeniden ayağa kaldıracak bir şahıstır. Bu çalışmada Odgurmış’ın çok kültürlü değil Türk düşüncesinin kaynaklarını oluşturan Türk kültürünü ve yaşam tarzını temsil eden biri olduğu tanıkları ile ifade edilecektir.

KAYNAK: Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD), III. cilt, 1. sayı, 20-59. sayfa