# Etiket
#Edebiyat

Dr. Hayati Bice: Melâmetin Dîvân-ı Hikmet’teki İzleri (2016)

Türk Tasavvuf Geleneğinde Melâmetin Dîvân-ı Hikmet’teki İzleri / Hayati Bice
Uluslararası Hacı Bayrâm-ı Velî Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1,
25-26 Mayıs 2016, I. cilt, 577-593. sayfa