# Etiket
#İSLÂM #Kültür/Sanat #Tarih #Tasavvuf

Erdem SARIKAYA: ODGURMIŞ’IN RÜYASI

ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA İLK EDEBÎ RÜYA:
ODGURMIŞ’IN RÜYASI
Erdem SARIKAYA

Odgurmış rüyasında elli basamaklı, yüksek ve enli bir merdiven görür. Bu
merdivenden yukarıya çıkar. Son basamağa geldiğinde dönüp çıktığı basamakları
sayar. Burada, bir atlı kendisine bir tas su uzatır. Odgurmış, kendisine uzatılan suyu
içmesinin ardından havaya yükselerek göğe uçar ve gözden kaybolur.
Bu kısım metnin 6031-6036. beyitleri arasında yer alır.


KAYNAK: Türkiyat Mecmuası, c. 26/2, 2016, 345-370